Ishlab chiqarish asbob-uskunasining Umumiy Samaradorlik Ko’rsatkichi (OEE)

Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish unumdorligini oshirishning eng oddiy yo’llaridan biri bu asbob-uskunalarni umumiy samaradorlik ko’rsatkichlarini kontrol qilishdir. Buni sanoatda keng tarqalgan “Overall Equipment Effectiveness yoki OEE (“общая эффективность оборудования”) deb nomlangan tahliliy usul vositasida amalga oshirish mumkin. Bu usul ishlab chiqarish jarayonidagi ob’yektlar, vaqt va materiallar ularning rejalashtirilgan potensialiga nisbatan qanday foydalanilayotganini ko’rsata oladi va jarayondagi isrof …

DavomiIshlab chiqarish asbob-uskunasining Umumiy Samaradorlik Ko’rsatkichi (OEE)

Send this to a friend